Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mlýnský ostrov

Statutární město Pardubice vyhlašuje zadávací řízení formou soutěžního workshopu, jehož cílem je najít zpracovatele regulačního plánu pro lokalitu tzv. Mlýnského ostrova.

Mlýnský ostrov je území zřetelně vymezené řekou Chrudimkou, ze severu a východu jej lemuje náhon Halda a Spojilský odpad. Každý kdo vstupuje do této lokality, ať z kterékoli strany, musí překročit nějaký vodní tok. Jeho ústřední dominantou jsou památkově chráněné Automatické mlýny vybudované v letech 1909 až 1911 podle návrhu Josefa Gočára.  Proto název Mlýnský ostrov, který se začíná pomalu prosazovat.

Mlýnský ostrov má díky své poloze blízko historického centra města a nábřeží Labe a Chrudimky velký potenciál. Město má zájem na tom, aby se pro tuto lokalitu našlo smysluplné a ekonomicky udržitelné využití. Z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo města již před časem o pořízení regulačního plánu, který jasně stanoví principy rozvoje pro toto území. Zpracovatel regulačního plánu bude vybrán na základě soutěžního workshopu, který bude uspořádán na podzim tohoto roku.