Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dukla sportovní / Dukla of sports

Předmětem soutěže je urbanistické a architektonické řešení revitalizace městského sportovního areálu Dukla Pardubice, jednoho z nejvýznamnějších sportovišť v České republice. Cílem soutěže najít nové soudobé pojetí sportovního areálu a navazujícího vytyčeného území, které vezme v potaz poslání sportu a jeho význam v dnešní společnosti. Dukla Pardubice se má stát městským sportovním areálem XXI. století.

Výsledky soutěže / Results of the competition

Katalog soutěžních návrhů ke stažení ZDE

Česká verze

Architektonicko-urbanisická soutěž o návrh Dukla sportovní

English version

Architectural-urban design contest Dukla of Sports

 Soutěž se soustřeďuje na nové soudobé pojetí sportovního areálu Dukla, sportoviště s jedním z největších potenciálů v České republice, a jeho nejbližší okolí.

Cílem soutěže je navrhnout správné urbanistické a architektonické řešení sportovního areálu včetně navazujícího vytyčeného území a zároveň se zamyslet nad posláním sportu a jeho významem a postavením v dnešní společnosti.

Sportovní areál na Dukle v Pardubicích - s atletikou, basketbalem, házenou – má výborný mix sportu a předpoklady stát se městským sportovním areálem XXI. století.

Cílem soutěže je vytvořit moderní multifunkční sportovní areál, který město Pardubice na základě výsledku této soutěže bude realizovat jako jeden ze svých dlouhodobých cílů.

 

The competition focuses on creating a new, contemporary conception for the Dukla of Sports complex, a sporting area with one of the greatest potentials in the Czech Republic, and its immediate surroundings.

The goal of the competition is to design the most fitting urban and architectural solution for the sport complex, including the adjoining involved areas, as well as to reflect on the mission of sport and their significance and standing in today's society.

The Dukla of Sports complex in Pardubice – involving athletic tracks, basketball and handball – offers an exceptional mixture of sport activities, and the conditions for emerging as a key instance of a town sport complex for the 21st century.

The competition outcome should be the formation of a modern multipurpose sport complex, which the city
government of Pardubice will realise, on the basis of the competition results, as one of its long-term goals.