Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Architektonické projekty

Mlýnský ostrov

Statutární město Pardubice vyhlašuje zadávací řízení formou soutěžního workshopu, jehož cílem je najít zpracovatele regulačního plánu pro lokalitu tzv. Mlýnského ostrova.

Přednádraží

Rekonstrukce přednádražního prostoru (náměstí Jana Pernera) s doplněním funkce autobusového nádraží

Dukla sportovní / Dukla of Sports

Předmětem soutěže je urbanistické a architektonické řešení revitalizace městského sportovního areálu Dukla Pardubice, jednoho z nejvýznamnějších sportovišť v České republice. Cílem soutěže najít nové soudobé pojetí sportovního areálu a navazujícího vytyčeného území, které vezme v potaz poslání sportu a jeho význam v dnešní společnosti. Dukla Pardubice se má stát městským sportovním areálem XXI. století.

Třída Míru

Třída Míru je hlavní tepnou Pardubic, po které denně projdou tisíce lidí. Po mnohaletém plánování tato hlavní ulice konečně dostane nový kabát, renovace se dočkají i inženýrské sítě. Veškeré práce na projektu Pěší zóna tř. Míru s napojením Sladkovského ulice mají skončit do 28. února 2015.

Tyršovy sady

Revitalizace má parku vrátit jeho původní funkci, tedy vytvořit z komplexu pod pardubickým zámkem opět místo zajímavé pro širokou veřejnost. Návrh revitalizace počítá s tím, že podzámecký park bude sloužit všem generacím, bude přátelský, bezbariérový a bezpečný. Po revitalizaci má být místem pro odpočinek, relaxační aktivity a hry, různé kulturní aktivity či zajímavá setkání.

Park Na Špici

Projekt Revitalizace Parku Na Špici řeší území vymezené soutokem řek Labe a Chrudimka a Spojilským odpadem. Mezi hlavní cíle patří napojit park na centrum města nově vybudovanou lávkou přes Chrudimku, oživit tuto část města a umožnit denní rekreaci obyvatel všech věkových kategorií, včetně vybudování přiměřeného zázemí.