Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Architektonické projekty

Koncepční studie veřejných prostranství MPR v Pardubicích

Koncepční studie představuje vizi celku veřejných prostranství městské památkové rezervace a jejího bezprostředního okolí. Je základním východiskem pro postupný a koordinovaný rozvoj řešeného území. Slouží mimo jiné jako podklad pro přípravu navazujících stupňů projektové dokumentace dílčích části území tak, aby tyto dílčí zásahy byly v souladu s celkovým směřováním území. Zpracovaná koncepční studie řeší celek veřejných prostranství historického jádra s důrazem na tato témata: povrchové materiály pochozích ploch, dopravní řešení v území, koncepci zeleně, řešení mobiliáře, revizi odpadového hospodářství a veřejného osvětlení. Hlavním motivem zadavatele je zlepšení pobytové kvality prostoru při současném respektování historického kontextu této části města.

Parkovací dům U Stadionu

Cílem je návrh stavby parkovacího domu. Vzhledem k jeho poloze bude v jeho spodní části navrhován aktivní parter tak, aby objekt vytvářel funkční část ve svém kontaktu s okolím. V rámci řešení bude posouzen dopad na navazující komunikační síť a navržena nezbytná opatření vyvolaná vlastním záměrem parkovacího domu. Způsob výběru zpracovatele návrhu stavby si klade za cíl rovněž mimo nejnižší cenové nabídky posuzovat v rámci výběru také zkušenosti zpracovatele.

Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubic

Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubic je dokumentem definujícím budoucí možné směřování rozvoje a správy společného prostoru města Pardubic. Klade si za cíl být primárně dokumentem iniciačním. Znamená to, že by měl předat zkušenosti a poznatky autorů, měl by přinést především rozšíření pohledu a inspiraci, jakým způsobem k tvorbě, obnově a správě veřejného prostoru v kontextu Pardubic přistupovat.

Palackého > víc než spojka

Koncepční studie Palackého třídy má za cíl navázat na nově zrekonstruované veřejné prostory Přednádraží a třídy Míru a dokončit tak základní městskou osu propojující nádraží a historické centrum.

Dukla sportovní / Dukla of Sports

Atletická, multifunkční, házenkářská a gymnastická hala. Posilovna, regenerace, venkovní sportoviště pro veřejnost i vrcholové sportovce. Projekt Dukla sportovní promění zanedbaný, chátrající a z velké části nevyužívaný areál v moderní sportovní centrum.

Mlýnský ostrov

Na základě výsledků soutěžního workshopu rozhodla Rada města Pardubice o tom, že zpracování Regulačního plánu Mlýnský ostrov bude zadáno ateliéru UNIT architekti, s.r.o.