Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Architektonické projekty

Památník Zámeček

Předmětem soutěže je nalezení vhodného architektonického řešení pro ideový koncept expozice na území NKP – Pietní území Zámeček v Pardubičkách. Návrh bude obsahovat nové řešení expozice NKP (Národní kulturní památka). Nedílnou součástí bude řešení nástupního prostoru a přilehlého okolí památníku. Soutěž je vyhlášena jako užší, anonymní, jednokolová, projektová architektonická.

Pravý břeh Labe - Polabiny

Město Pardubice pořizuje územní studii Pravý břeh Labe – Polabiny, která řeší území mezi sídlištěm Polabiny a řekou Labe od mostu kpt. Bartoše po ulici Kunětickou. Studie navrhne principy využití rekreačního potenciálu území s maximálním respektováním jeho klidového a přírodního charakteru.

Mlýnský ostrov

Na základě výsledků soutěžního workshopu rozhodla Rada města Pardubice o tom, že zpracování Regulačního plánu Mlýnský ostrov bude zadáno ateliéru UNIT architekti, s.r.o.

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích (přednádraží)

Rekonstrukce přednádražního prostoru (náměstí Jana Pernera) s doplněním funkce autobusového nádraží

Dukla sportovní / Dukla of Sports

Předmětem soutěže je urbanistické a architektonické řešení revitalizace městského sportovního areálu Dukla Pardubice, jednoho z nejvýznamnějších sportovišť v České republice. Cílem soutěže najít nové soudobé pojetí sportovního areálu a navazujícího vytyčeného území, které vezme v potaz poslání sportu a jeho význam v dnešní společnosti. Dukla Pardubice se má stát městským sportovním areálem XXI. století.

Třída Míru

Třída Míru je hlavní tepnou Pardubic, po které denně projdou tisíce lidí. Po mnohaletém plánování tato hlavní ulice konečně dostane nový kabát, renovace se dočkají i inženýrské sítě. Veškeré práce na projektu Pěší zóna tř. Míru s napojením Sladkovského ulice mají skončit do 28. února 2015.

Tyršovy sady

Revitalizace má parku vrátit jeho původní funkci, tedy vytvořit z komplexu pod pardubickým zámkem opět místo zajímavé pro širokou veřejnost. Návrh revitalizace počítá s tím, že podzámecký park bude sloužit všem generacím, bude přátelský, bezbariérový a bezpečný. Po revitalizaci má být místem pro odpočinek, relaxační aktivity a hry, různé kulturní aktivity či zajímavá setkání.

Park Na Špici

Projekt Revitalizace Parku Na Špici řeší území vymezené soutokem řek Labe a Chrudimka a Spojilským odpadem. Mezi hlavní cíle patří napojit park na centrum města nově vybudovanou lávkou přes Chrudimku, oživit tuto část města a umožnit denní rekreaci obyvatel všech věkových kategorií, včetně vybudování přiměřeného zázemí.