Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zámek

Pardubickou dominantou je pardubický zámek. Představuje v mnoha ohledech výjimečný památkový objekt, který vznikl za vlády pánů z Pernštejna na přelomu 15. a 16. století. V českých zemích nenajdete obdobu k jeho unikátně dochované původní dispozici rovinného vodního hradu uzavřeného od okolního světa mohutnými zemními valy, poskytujícího zároveň pohodlí rozlehlého renesančního zámku.

V zámeckých interiérech, zejména v rytířských sálech zámku, se dochovaly rozsáhlé fragmenty monumentální malířské výzdoby stěn, nejstarších renesančních nástěnných maleb v Čechách, nachází se zde původní kamenné zdobené portály, klenby, okenní a krbová ostění a renesanční malované kazetové stropy.

 

Zámek je sídlem Východočeského muzea a Východočeské galerie. Je zde umístěno několik stálých expozic, které rozhodně stojí za shlédnutí, včetně rozsáhlé expozice o historii Pardubic a unikátní sbírky českého ateliérového skla 20. století, najdeme zde i hodnotnou expozici sbírky zbraní, expozici numismaticky a archeologickou expozici. V rytířských sálech i na nádvoří zámku se často konají společenské akce, divadelní představení a koncerty.

 

 

Otevírací doba

Expozice a výstavy Východočeského muzea jsou přístupné celoročně,
denně kromě pondělí, od 10 do 18 hodin

 

Většina objektu je bezbariérově přístupná.

Vstupné 

plné/poloviční

Všechny expozice a vybrané výstavy VČM

140/70 Kč

Prohlídkový okruh Rytířské sály a kaple Tří králů

90/45 Kč

Stálé expozice 

30/15 Kč

Expozice historie

70/35 Kč

Expozice archeologie 

50/25 Kč

Krátkodobé výstavy

podle aktuální nabídky

Prohlídkový okruh Kryt civilní obrany - na objednání

100/50 Kč

Prohlídkový okruh Zámek jako pernštejnská rezidence - na objednání

140/70 Kč

Společná vstupenka VČM a VČG - včetně Domu U Jonáše
(platí dva po sobě následující otevírací dny)

170/85 Kč

Společná vstupenka VČM a VČG - výstavy a expozice v areálu zámku (bez výstav v Domě U Jonáše), (platí dva po sobě následující otevírací dny)

150/75 Kč

Rodinné vstupné - dva dospělí a 1 - 2 děti, každé další dítě poloviční vstupné
Všechny expozice a vybrané výstavy
Prohlídkový okruh Rytířské sály a kaple Tří králů
Rodinné pasy - sleva 20% z rodinného vstupného


220 Kč
150 Kč

 

Poloviční vstupné: žáci, studenti a senioři nad 65 let
Volné vstupné: děti do 6 let a osoby se ZTP a ZTP/P
Každý poslední pátek v měsíci vstup se slevou 50 % do stálých expozic a vybraných výstav po 15 hodině.

 

Stálé expozice Východočeského muzea, zámek čp. 2:

  • Rytířské sály zámku
  • Expozice české sklářské tvorby
  • Expozice zbraní
  • Expozice pohlednic „Orbis pictus“
  • Numismatická expozice „Peníze v Čechách 1520 - 1620“
 

Zámek – Východočeské muzeum

 

Telefon +420 466 799 240
Email vcm@vcm.cz
Internet www.vcm.cz

Východočeská galerie

Telefon +420 466 510 003
Email vcm@vcg.cz
Internet www.vcg.cz