Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Městská průmyslová zóna - úvod

Pardubice jsou jedním z největších měst východních Čech a jejich průmyslovým centrem. První slavné období své více než sedmisetleté historie prožily za vlády jednoho z nejmocnějších českých rodů pánů z Pernštejna, kteří si z Pardubic počátkem šestnáctého století vybudovali své sídelní město. Pernštejnské Pardubice včetně nádherného zámku, Zelené brány a množství cenných měšťanských domů tvoří dnes historické jádro města.

V novověku se stal nejvýznamnějším mezníkem rok 1845, kdy se do města dostala železnice. Pardubice se v krátké době staly významnou dopravní křižovatkou, což spolu s výhodnou polohou uprostřed Čech začalo do města lákat průmysl. Ve druhé polovině 19. století zde vznikly podniky strojírenské a potravinářské. Na počátku 20. století přibyl průmysl chemický a elektrotechnický a Pardubice zaznamenaly bouřlivý růst. Až do sedmdesátých let minulého století byly nejrychleji rostoucím městem v tehdejším Československu a počet jejich obyvatel se zvýšil na téměř sto tisíc. Chemický průmysl reprezentovala především firma Synthesia, kde svého času vyvinuli i později nechvalně známou trhavinu Semtex, elektrotechnický byl dlouhá léta spojován s firmou Tesla, výrobcem kdysi špičkového radiolokátoru Tamara. Dnes v areálu bývalé Tesly sídlí tchajwanská společnost Foxconn, která zaměstnává 2,5 tisíce lidí a patří k největším evropským výrobcům počítačů.

Vzhledem k historii není divu, že právě v Pardubicích vznikl vroce 1995 záměr vybudovat novou průmyslovou zónu. K tomuto účelu byla vybrána lokalita, kde již fungovala bezcelní zóna a kde nebyl problém se získáváním pozemků. V první fázi jich bylo vykoupeno zhruba 50 hektarů, v současnosti se již průmyslová zóna rozkládá na 75 hektarech. Jakmile byly pozemky vykoupeny, začalo město Pardubice a společnost CzechInvest tuto ve své době největší průmyslovou zónu v republice tzv. „greenfield“ nabízet zahraničním investorům.

V roce 1998 se započalo s projektováním veškerých inženýrských sítí. Město mělo nejprve představu, že sítě vybuduje až s příchodem prvního investora podle jeho požadavků. Tato myšlenka se ovšem ukázala jako chybná. Velcí investoři, kteří o novou průmyslovou zónu projevili zájem, nakonec raději investovali tam, kde již byly inženýrské sítě hotové. Proto se město v roce 1999 rozhodlo vybudovat veškeré inženýrské sítě předem a odborníci museli odhadnout jejich kapacity.

Po vybudování inženýrských sítí se městu s novými investory jednalo mnohem snáze. Prvním velkým investorem, který projevil konkrétní zájem, byla tchajwanská společnost Foxconn, což je jeden z největších světových výrobců osobních počítačů, vyrábějící pro takové značky jako Compaq, IBM, Dell, Apple, HP. Nakonec se pro tuto společnost ukázalo jako výhodnější a rychlejší zakoupit v Pardubicích areál zkrachovalé společnosti HTT TESLA, v jejíchž výrobních halách zahájili vroce 2000 výrobu PC IMAC pro IBM a PC Compaq.

Průmyslová zóna se nachází na západním okraji Pardubic přibližně 6 kilometrů od centra města. Leží v katastru obce Staré Čívice mezi státní silnicí I/2 vedoucí do Kolína a Prahy a železniční tratí č. 010 Praha – Pardubice, která je součástí mezinárodního vysokorychlostního koridoru Berlín – Praha - Vídeň.

Město Pardubice v současné době vlastní všech 71 hektarů pozemků a jeho územní plán počítá s možným rozšířením průmyslové zóny až na 120 hektarů. Lokalita je určena k lehké průmyslové výrobě, výrobním a strategickým službám či technologickým centrům. Vzhledem k průmyslové tradici města jsou podporována odvětví elektrotechnického, chemického i nově vznikajícího automobilového průmyslu.

Těmto oborům odpovídá i struktura školství v Pardubicích. Mají zde sídlo střední a vyšší elektrotechnická škola. Univerzita Pardubice s chemicko-technologickým a dopravním zaměřením otevřela v roce 2001 nový Ústav informatiky, ke kterému v roce 2003 přibyl studijní program Elektrotechnika, což následně vedlo ke vzniku Fakulty elektroniky a informatiky. 

Předností pardubické průmyslové zóny je i to, že leží na okraji krajského města, jež poskytuje kvalitní sociální, kulturní i sportovní zázemí 90-ti tisícového města. Je zde kvalifikovaná pracovní síla, především v oblasti elektrotechnického, chemického a strojírenského průmyslu, a to i v oblasti vědy a výzkumu (VÚOS, SYNPO atd.). Výhodou města je i provázanost vzdělávacích institucí s místním průmyslem (Chemicko-technologická fakulta, Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, ale i střední elektrotechnická škola atd.).  Nezanedbatelná je i přítomnost zahraničních vzdělávacích institucí British Centre, Aliance Francoise a Göethe Zentrum.

Město Pardubice nabízí svoji průmyslovou zónu investorům především prostřednictvím státní agentury pro zahraniční investice CzechInvest, která zde má i své regionální zastoupení. V roce 2002 byla pardubická zóna jako jediná oceněna agenturou CzechInvest za komplexní připravenost průmyslové zóny, v letech 2003, 2004 získala 2. místa v kategorii Zóna s největším ekonomickým přínosem.  Od roku 2003 se také může pyšnit certifikátem o akreditaci průmyslové zóny, rovněž od agentury CzechInvest. V roce 2007 získala 3. místo v soutěži Podnikatelská nemovitost roku za nemovitost s největším ekonomickým benefitem.


Náklady na vybudování MPZP: 

Výkupy pozemků 137 mil. Kč
Zainvestování areálu 217 mil. Kč
Celkem
354 mil. Kč

 Z toho dotace ze SR/EU: 

1999 22,5 mil. Kč
2000 18,5 mil. Kč
2001 25,6 mil. Kč
2003 11,5 mil. Kč
2007(dotace EU-OPPP) 16,7 mil. Kč
Celkem 94,8 mil. Kč 

 

Příliv zahraničních investic a obsazenost MPZP

Příliv přímých zahraničních investic do Městské průmyslové zóny Pardubice odstartoval nejen bezprostředně po vybudování inženýrských sítí v roce 1999, a také za přispění místního investičního klimatu i lokálních výhod.

Jednou z výhod pro budoucí investory je blízkost mezinárodního letiště se smíšeným provozem, pouhé 2 km od průmyslové zóny. Civilní část  letiště provozuje společnost East Bohemian Airport, která již nyní odbavuje značné množství civilních, nákladních (cargo), ale i charterových letů. Mezi další výhody města Pardubice patří v první řadě nabídka investičně kompletně připraveného území, dobrá dopravní dostupnost v blízkosti hlavního města s možností kombinace všech druhů dopravy (silniční, železniční, letecká a plánovaná lodní) a také plánovaná výstavba vědecko-technologického parku „TechnoPark Pardubice“ v průmyslové zóně. 
Díky všem těmto faktorům má Městská průmyslová zóna Pardubice ambice stát se plně obsazenou zónou s renomovaným jménem nejen v České republice.


Příliv investic v datech (ke dni podpisu smluv):

  • 2000    Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. (Japonsko)
  • 2003    JTEKT Automotive Czech Republic, s.r.o. (Japonsko)
  • 2004    KYB Manufacturing Czech, s.r.o. (Japonsko)
  • 2004    Ronal CR, s.r.o. (Švýcarsko)
  • 2005    TechnoPark Pardubice, k.s. (Česká republika)