Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Důležité kontakty

Magistrát města Pardubic
Kancelář primátora
Úsek vnějších vztahů

Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

tel.: +420 466 859 469, +420 466 859 493
investors@mmp.cz
www.pardubice.eu 


Krajský úřad 
Komenského nám. 125
tel.: +420 466 026 111 
posta@pardubickykraj.cz
 
www.pardubickykraj.cz 


Úřad práce
Boženy Vikové Kunětické 2011
tel.: +420 950 144 111 
info.pa@up.mpsv.cz
 
portal.mpsv.cz


Český statistický úřad
V Ráji 872
tel.: +420 466 743 411
infoservispa@czso.cz
   
www.czso.cz 


Katastrální úřad 
Čechovo nábř. 1791
tel.: +420 466 023 111 
ku.propardukraj@cuzk.cz
 
www.cuzk.cz


Czech Invest
K Vinici 1256
tel.: +420 296 342 934
pardubice@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Finanční úřad
B. Němcové 2625
tel.: +420 466 713 111
podatelna2800@fs.mfcr.cz 
http://www.financnisprava.cz/ 


Živnostenský úřad
Gorkého 489
tel.: +420 466 859 380 
zivnostenskyurad@mmp.cz 

www.pardubice.eu

 

Celní úřad Pardubice
Palackého třída 2659
tel.: +420 466 797 303
podatelna590000@cs.mfcr.cz
www.celnisprava.cz

 

Cizinecká policie Pardubice
Bulharská 936
tel.: +420 974 566 801
pceocp@mvcr.cz
 
www.mvcr.cz 


Jednotné kontaktní místo
Gorkého 489

tel.: +420 466 859 398
jkm@mmp.cz

www.pardubice.eu