Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřady a instituce - obecně

Úřad městského obvodu Pardubice V
Název služby
Cílová skupina
Adresa Češkova 22, 530 02 Pardubice
E-mail podatelna@umo5.mmp.cz
Telefon 466 510 769
Mobil -
WWW www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo_5.html
Magistrát města Pardubic
Název služby
Cílová skupina
Adresa Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
E-mail posta@mmp.cz
Telefon 466 859 111
Mobil -
WWW www.pardubice.eu
Úřad městského obvodu Pardubice 1
Název služby
Cílová skupina
Adresa U Divadla 828, 530 02 Pardubice
E-mail posta@umo1.mmp.cz
Telefon 466 046 011
Mobil -
WWW www.umo1.cz
Úřad městského obvodu Pardubice II
Název služby
Cílová skupina
Adresa Chemiků 128, 530 09 Pardubice
E-mail podatelna@umo2.mmp.cz
Telefon 466 798 611
Mobil -
WWW www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo2.html
Úřad městského obvodu Pardubice III
Název služby
Cílová skupina
Adresa Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice
E-mail podatelna@umo3.mmp.cz
Telefon 466 799 131
Mobil -
WWW www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo_3.html
Úřad městského obvodu Pardubice IV
Název služby
Cílová skupina
Adresa Bokova 315, 530 03 Pardubice
E-mail posta@umo4.mmp.cz
Telefon 466 654 172
Mobil -
WWW www.pardubice4.cz/
Krajský úřad Pardubického kraje
Název služby
Cílová skupina
Adresa Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
E-mail posta@pardubickykraj.cz
Telefon 466 026 111
Mobil -
WWW www.pardubickykraj.cz
Úřad městského obvodu Pardubice VII
Název služby
Cílová skupina
Adresa Gen. Svobodvy 198, 533 51 Pardubice
E-mail hancovap@pardubice7.cz
Telefon 466 798 345
Mobil -
WWW www.pardubice7.cz/cs/
Úřad městského obvodu Pardubice VIII - Hostovice
Název služby
Cílová skupina
Adresa Hostovice 20, 530 02 Pardubice
E-mail josef.jirout@umo8.mmp.cz jojirout@servis.cpoj.cz
Telefon 466 950 429
Mobil 602 165 860, 602 210 440
WWW www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo_8.html
Úřad práce v Pardubicích
Název služby
Cílová skupina
Adresa Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice
E-mail uppa@pa.mpsv.cz
Telefon 950 144 111
Mobil
WWW portal.mpsv.cz/sz/local/pa_info
Okresní správa sociálního zabezpečení Pardubice
Název služby
Cílová skupina Senioři Osoby se zdravotním postižením Osoby s jiným zdravotním postižením
Adresa U Stadionu 2729, 530 02 Pardubice
E-mail posta.pa@cssz.cz
Telefon 466 742 111
Mobil -
WWW www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/pardubicky-kraj/
Okresní soud v Pardubicích
Název služby
Cílová skupina
Adresa Na Třísle 118, 530 95 Pardubice
E-mail posta@osoud.pce.justice.cz
Telefon 466 750 111
Mobil -
WWW portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?j=168&o=158&k=1619
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Název služby
Cílová skupina
Adresa Kostnická 865, 530 06 Pardubice
E-mail podatelna@umo6.mmp.cz
Telefon 466 301160
Mobil -
WWW www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/umo_6.html
Policie ČR - pobočka Pardubice - Zelené předměstí
Název služby
Cílová skupina
Adresa Na Spravedlnosti 2516, 530 02 Pardubice
E-mail paohk@mvcr.cz
Telefon 974 566 111 (tísňová linka - 158)
Mobil -
WWW www.policie.cz
Městská policie Pardubice
Název služby
Cílová skupina
Adresa Pernerova 443, 530 01 Pardubice
E-mail operacni@mppardubice.cz
Telefon 466 859 220 (tísňová linka - 156)
Mobil 605 206 251
WWW www.mppardubice.cz/index.html
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Název služby
Cílová skupina
Adresa Teplého1526, 530 02 Pardubice
E-mail hzspak@pak.izscr.cz
Telefon 950 570 011 (tísňová linka - 150)
Mobil -
WWW www.hzspa.cz
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
Název služby
Cílová skupina
Adresa Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
E-mail zzspak@zzspak.cz
Telefon 466 650 647 (tísňová linka - 155)
Mobil -
WWW www.zzspak.cz
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
Název služby
Cílová skupina
Adresa Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice
E-mail kp.pardubice@cuzk.cz
Telefon 466 023 111
Mobil -
WWW www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=GEN:UVOD&PRARESKOD=606