Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Demografie

Tabulka 1 – Vývoj počtu obyvatelstva v desíti největších městech ČR 1961 – 2003 (k 31.12.) 

Rok

Město

Praha

Brno

Ostrava

Plzeň

Olomouc

Liberec

České Budějovice

HradecKrálové

Ústí nadLabem

Pardubice

Počet trvale bydlících


1961

1 132 936

324 173

254 297

139 111

80 246

78 193

64 661

66 608

72 148

64 968

1970

1 140 795

344 218

297 171

152 560

89 386

84 046

76 699

80 463

79 544

78 947

1980

1 182 186

371 463

322 073

170 701

99 328

95 924

88 448

96 145

89 272

92 262

1991

1 214 174

388 296

327 371

173 008

102 786

101 162

97 243

99 917

98 178

94 407

2001

1 169 106

376 172

316 744

166 118

102 607

99 102

97 339

97 155

95 436

90 668

2002

1 161 938

370 505

314 102

163 791

101 624

97 677

95 986

95 755

94 544

89 725

2003

1 165 581

369 559

313 088

164 180

101 268

97 770

95 245

95 195

94 105

88 741

Přírůstek (– úbytek) počtu obyvatel absolutně


1961–1970

7 859

20 045

42 874

13 449

9 140

5 853

12 038

13 855

7 396

13 979

1970–1980

41 391

27 245

24 902

18 141

9 942

11 878

11 749

15 682

9 728

13 315

1980–1991

31 988

16 833

5 298

2 307

3 458

5 238

8 795

3 772

8 906

2 145

1991–2001

–45 068

–12 124

–10 627

–6 890

–179

–2 060

96

–2 762

–2 742

–3 739

1961–2002

29 002

46 332

59 805

24 680

21 378

19 484

31 325

29 147

22 396

24 757

1961–2003

32 645

45 386

58 791

25 069

21 022

19 577

30 584

28 587

21 957

23 773

Přírůstek (– úbytek) počtu obyvatel v % výchozích stavů


1961–2002

2,56

14,29

23,52

17,74

26,64

24,92

48,44

43,76

31,04

38,11

1991–2002

–4,30

–4,58

–4,05

–5,33

–1,13

–3,44

–1,29

–4,17

–3,70

–4,96

1961–2003

2,88

14,00

23,12

18,02

26,20

25,04

47,30

42,92

30,43

36,59

1991–2003

–4,00

–4,83

–4,36

–5,10

–1,48

–3,35

–2,05

–4,73

–4,15

–6,00


Poznámka:
v letech 1961–2001 jde o údaje ze sčítání lidu, domů a bytů (tedy ne k 31.12., ale k datu sčítání příslušného roku), všechny údaje ze sčítání jsou přepočítány na územní strukturu měst k 1. 3. 2001 (tj. k datu posledního sčítání)
v letech 2002 a 2003 jde o údaje z ročních demografických bilancí, tedy k 31.12. daného roku
od roku 2001 včetně jsou do celkového počtu obyvatel započteni také cizinci s dlouhodobým pobytem

Pardubice jsou městem s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní funkcí hradecko – pardubické aglomerace. Ke dni 31.12.2003 žilo ve městě Pardubice 88 741 trvale bydlících obyvatel, z toho 49,1 % mužů a 50,9 % žen. Tento počet řadí Pardubice na 10. místo v České republice v pořadí měst.

Počet obyvatel Pardubic již od počátku 19. století poměrně prudce stoupal z důvodů velkého růstu průmyslové výroby, která zaznamenala velký rozmach po napojení města Pardubice na hlavní železniční trať Praha – Česká Třebová. Od roku 1993 se však  počet trvale žijících obyvatel stále snižuje.

Vlivy na vývoj počtu obyvatel města Pardubice:

  • poloha na železničním dopravním uzlu
  • jedno z center hradecko – pardubické aglomerace
  • velká intenzita průmyslu a dopravy
  • horší kvalita životního prostředí, pracovní příležitosti
  • univerzitní město- historické město
  • velké množství kulturních památek, turisticky atraktivní

Tabulka 2 – Vývoj počtu obyvatel v Pardubicích


 

Rok

Počet trvale bydlících osob

Hustota zalidnění (osoba/km2) *

Rozloha (ha)

1950

49 652

638,9

2 415

1961

64 968

836,0

3 400

1970

78 947

1 015,9

3 592

1980

92 262

1 187,3

6 930

1991

94 407

1 214,9

8 194

1993

94 820

1 220,2

7 772

1998

92 495

1 190,3

7 772

1999

92 069

1 184,8

7 772

2000

91 309

1 175,0

7 772

2001*

90 171

1 160,4

7 772

2002

89 725

1 154,6

7 771

2003

88 741

1 142,0

7 771


Zdroj: ČSÚ, krajská reprezentace Pardubice
* hustota zalidnění počítána z rozlohy 7 771 ha ve všech letech
Poznámka: v letech 1950–1991 jde o údaje ze sčítání lidu, domů a bytů (přepočtené na územní strukturu města k 1. 3. 2001)
V letech následujících jde o údaje z demografické bilance (přepočtené na současnou územní strukturu města)

     Údaje roku 2001 jsou z demografické bilance, případně lze použít údaj ze sčítání (90 668). V průběhu let docházelo k řadě územních změn (např. připojení Černé za Bory, Lán na Důlku, odtržení Spojila a Srnojed). Jelikož v tab. 2 uvádíme počet obyvatel přepočtený na současné území města, musíme hustotu zalidnění počítat ze současné rozlohy (7771 ha), a to ve všech letech. Pak dostaneme srovnatelné údaje (viz Hustota). Ve sloupci Rozloha je ponechána „dobová“ rozloha města, která odráží stav v daném roce. 

V roce 1993 byl počet obyvatel s obcí Srnojedy 95 056, po odečtu 94 820 obyvatel, kdy se obec Srnojedy osamostatnily.

Tabulka 3 – Vývoj počtu obyvatel v okrese a městě Pardubice


 

Rok

1950

1961

1970

1980

1991

1999

2000

2001

2002

2003

Okres

118 502

139 115

150 071

163 680

163 121

161 618

161 537

160 987

160 564

159 910

Město

49 652

64 968

78 947

92 262

94 407

92 069

91 309

90 668

89 725

88 741


Zdroj: ČSÚ, krajská reprezentace Pardubice
Poznámka: v letech 1950–1991 jde o údaje ze sčítání lidu, domů a bytů (přepočtené na územní strukturu k 1. 3. 2001)
V letech následujících jde o údaje z demografické bilance.  (počet obyvatel okresu podle sčítání 2001: 160 987) 

Z porovnání počtu obyvatel Pardubic a okresu vyplývá soustřeďování obyvatel přímo do okresního města až do roku 1991, od kterého se podíl obyvatel žijících ve městě a v celém okrese mírně snižuje zejména v důsledku možnosti dostupnějšího bydlení v okolních obcích.
Do roku 1940 se město Pardubice skládalo z centrální části a Bílého předměstí. Do roku 1954 se připojily Pardubičky a Dubina, do roku 1960 Doubravice, Ohrazenice, Polabiny, Semtín, Popkovice a Rosice, do roku 1964 Trnová, Svítkov a Srnojedy, do roku 1976 pak dále Dražkovice, Nemošice, Mnětice, Drozdice, Černá za Bory, Spojil a Staré Čívice a nakonec do roku 1986 Lány na Důlku a Opočínek. Cihelna vznikla roku 1991 a došlo k  osamostatnění Spojila, roku 1993 k osamostatnění Srnojed. V současné době se správní území města Pardubice skládá z 19 katastrálních obvodů o celkové rozloze 7 772 ha.

Tabulka 4 – Průměrný věk obyvatel Pardubic


 

Rok

Průměrný věk celkem

Průměrný věk muži

Průměrný věk ženy

1992

36,9

35,4

38,3

1993

37,0

35,5

38,4

1994

37,3

35,7

38,7

1995

37,6

36,1

39,0

1996

37,9

36,4

39,2

1997

38,2

36,8

39,6

1998

38,6

37,2

39,9

1999

39,1

37,7

40,5

2000

39,0

38,0

40,0

2001

40,4

38,9

41,7

2002

40,7

39,2

42,1

Zdroj: Magistrát města Pardubice, matrika

Průměrný věk obyvatel města Pardubice byl v roce 2001 39,4 let, přičemž ženy mají delší průměrný věk než muži.

Tabulka 5 – Věková struktura obyvatel Pardubic (k 31. 12. daného roku)


 

Rok

0 – 14

15 – 59

60+

Obyvatel celkem

Z toho

Muži

Ženy

1991

18 692

60 296

16 237

95 225

46 102

49 123

1992

18 150

60 656

16 627

95 433

46 158

49 275

1993

17 530

60 893

16 633

95 056

45 936

49 120

1994

16 794

60 746

16 601

94 141

45 421

48 720

1995

16 211

60 789

16 777

93 777

45 163

48 614

1996

15 630

60 751

16 753

93 134

44 912

48 222

1997

15 276

60 686

17 018

92 980

44 846

48 134

1998

14 783

60 550

17 162

92 495

44 556

47 939

1999

14 214

60 278

17 577

92 069

44 344

47 725

2000

13 666

59 800

17 843

91 309

43 929

47 380

2001 *

12 815

58 614

18 742

90 171

43 292

46 879

2002 

12 477

58 235

19 013

89 725

42 976

46 749

2003

12 112

57 204

19 425

88 741

42 450

46 291


Zdroj: ČSÚ, krajská reprezentace Pardubice a  Magistrát města Pardubice  (údaje  za roky 1991 – 1994)
*      výsledky SLDB k 1. 3. 2001

     Z věkové struktury vyplývá, že ve městě převažuje počet obyvatel ve věku 15 – 59 let,  ubývá lidí ve věku 0 – 14 let, podle čehož se dá předpokládat v příštích letech nárůst počtu obyvatel nejen ve věku 15 – 59,  ale i ve věku nad 60 let.

Tabulka 6 – Struktura obyvatel podle národností v roce 2001


 

Národnost

Město Pardubice

Pardubický kraj

Absolutně

v %

Absolutně

v %

Česká

86 782

95,71

489 142

96,23

Moravská

263

0,29

3 132

0,62

Slezská

8

0,01

37

0,01

Slovenská

1 399

1,54

5 932

1,17

Německá

57

0,06

603

0,12

Polská

96

0,11

677

0,13

Romská

141

0,16

477

0,09

Ostatní

1 922

2,12

8 281

1,63

Celkem

90 668

100,00

508 281

100,00

Zdroj: ČSÚ, krajská reprezentace Pardubice – definitivní výsledky SLDB k 1. 3.  2001
Ze sledování ČSÚ vyplývá, že většina obyvatel rómské národnosti udává na úřadech národnost českou.

Tabulka 7 – Struktura obyvatel podle dosaženého vzdělání  v Pardubicích


 

Nejvyšší dosažené vzdělání

Absolutně

v %

1991

2001

1991

2001

Základní

18 267

12 922

24,1

16,7

Učňovské – bez maturity

21 458

14 147

28,3

18,3

Učňovské – s maturitou

907

1 160

1,2

1,5

Odborné

4 713

12 978

6,2

16,8

Úplné střední (odborné a všeobecné) vč. nástavbového a vyššího odborného

21 901

25 614

28,9

33,0

Vysokoškolské

7 638

9 425

10,1

12,2

Bez školního vzdělání

108

140

0,1

0,2

Bez údaje o vzdělání

841

1 024

1,1

1,3

Celkem

75 833

77 437

100

100

Zdroj: ČSÚ, krajská reprezentace Pardubice – SLDB 1991, 2001

Migrace obyvatel

     Z tabulky č. 9 je patrný úbytek obyvatel ve městě Pardubice a tím stárnutí populace, což je i celorepublikový trend, kdy dochází ke zvyšování počtu zemřelých osob vůči narozeným a ke snižování počtu obyvatel v produktivním věku. 
     Ovšem v roce 1997 byl ve městě poprvé po čtyřech letech zaznamenán větší počet narozených dětí než zemřelých osob. Zároveň můžeme sledovat větší počet vystěhovalých než přistěhovalých osob.

Tabulka 8 – Migrace obyvatel v Pardubicích


 

Ukazatel

Rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Počet obyvatel

95 056

94 141

93 777

93 134

92 980

92 495

92 069

91 309

91 171

89 725

88 741

Počet živě narozených dětí

1 029

855

769

735

825

751

737

747

708

740

755

Počet zemřelých osob celkem

1 300

1286

974

895

822

921

894

857

842

895

942

Přirozený přírůstek/ úbytek obyvatelstva

–271

–431

–205

–160

–3

–170

–157

–110

–134

–155

–187

Počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel

10,82

9,05

8,17

7,88

8,87

8,10

7,97

8,15

7,82

8,23

8,45

Počet zemřelých osob celkem na 1000 obyvatel

13,67

13,62

10,35

9,60

8,83

9,93

9,67

9,35

9,30

9,95

10,54

Počet přistěhovalých osob celkem

1332

1160

1199

1002

1183

1055

998

881

1074

1522

1 281

Počet vystěhovalých osob celkem

1438

1408

1298

1194

1354

1370

1487

1543

1454

1813

2 078

Saldo migrace

–106

–248

–99

–192

–171

–315

–489

–662

–380

–291

–797

Přírůstek/úbytek

celkem

443

–377

–679

–304

–352

–168

–485

–646

–772

–514

–984

Zdroj: ČSÚ, krajská reprezentace Pardubice

Zaměstnanost 

Tabulka 9 – Celková charakteristika v okrese Pardubice rok 2003


 

Počet obyvatel

(stav ke dni 31.12.2003)

159 910 osob

Počet obyvatel v produktivním věku

(stav ke dni 31.12.2003)

105 975 osob

Počet ekonomicky aktivních obyvatel

VŠPS pro IV.Q 2003

81 729 osob

Počet pracovních míst u organizací

stav ke dni: 31.12.2003

85 284 osob

Počet OSVČ

stav ke dni: 31.12.2003

 16 285 osob

Počet žáků s ukončenou ZŠ

Škol. rok 2002 – 2003

1 816 osob

Počet nových absolventů SŠ,ISŠ,SOU

Škol. rok 2002 – 2003

2 354 osob

Z toho: z okresu Pardubice

Škol. rok 2002 – 2003

1 530 osob

      zájem o další studium

Škol. rok 2002 – 2003

967 osob

      nástup do pracovního poměru

Škol. rok 2002 – 2003

563 osob

Průměrný počet volných míst

rok 2003

557 míst

Průměrný počet uchazečů o zaměstnání

rok 2003

5 271 osob

Průměrná míra nezaměstnanosti

rok 2003

6,5 %

Zdroj: Úřad práce Pardubice

Tabulka 10 - Počet ekonomicky aktivních obyvatel v Pardubicích


Rok

Počet obyvatel

Celkem

Ekonomicky aktivní

0 – 14

15 – 59

60+

1991

18 692

60 296

16 237

95 225

52 389

1998

14 786

60 550

17 168

92 495

x

1999

14 214

60 278

17 577

92 069

x

2000

13 666

59 800

17 843

91 309

x

2001

12 815

58 614

18 742

90 171

43 368

2002

12 477

58 235

19 013

89 725

x

2003

12 112

57 204

19 425

88 741

x

Zdroj: ČSÚ  x – údaj není k dispozici

K 1. 3. 2001 bylo z celkového počtu 90 171 obyvatel Pardubic 43 368 ekonomicky aktivních, tj. 48,1 %, což je o 9 021 méně než v roce 1991. Výsledky ekonomicky aktivních obyvatel jsou známy vždy jen ke sčítání lidí, domů a bytů.

Příjmy (průměrné mzdy)

V roce 2002 vzrostla průměrná mzda v České republice o 2.298 Kč, tj. o 16,5 % oproti roku 2000. Při porovnávání mezd v Pardubickém a Královehradeckém kraji nejsou přílišné rozdíly, mzdy v obou krajích se nepatrně zvýšily oproti roku 2000, avšak stále zaostávají za celostátním průměrem. V roce 2002 byly mzdy v Pardubickém kraji nižší o 1,177 Kč, tj. o 7,8 % než v okrese Pardubice.

Tabulka 11 - Srovnání hrubých měsíčních mezd

Oblast

Období (v Kč)

2000

2001

2002

1.–3. q 2003

Celkem ČR

13 914

15 125

16 212

16 826

Pardubický kraj

12 033

13 020

13 965

14 437

Královehradecký kraj

12 369

13 370

14 223

14 755

Okres Pardubice

12 705

13 923

15 142

15 637

Město Pardubice

x

x

x

x


Zdroj: Úřad práce Pardubice a ČSÚ, průměrná mzda za přepočtené osobyx - údaj není k dispozici

Nezaměstnanost

Tabulka 12 - Počet nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti (MN)


 

Rok

ČR

Okres Pardubice

Město Pardubice

Počet (tis.)

MN

Počet

MN

Počet

MN

2000

457,37

8,8

4 479

5,52

2 584

5,30

2001

461,92

8,9

4 579

5,59

2 430

5,27

2002

514,44

9,8

5 114

6,25

2 592

5,62

2003

521,04

10,3

5 861

7,17

2 929

6,17

Zdroj: Úřad práce Pardubice