Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Chodník slávy pardubického sportu

Chodník slávy pardubického sportu lze nalézt před pardubickou hokejovou arénou, kde jsou na žulových dlaždicích prezentovány osobnosti z řad sportovců, trenérů a sportovních funkcionářů, kteří byli v průběhu let uvedeni do Síně slávy pardubického sportu při tradičním vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za daný rok. Každá dlaždice nese jméno, piktogram znároňující sportovní disciplínu dané osobnosti a rok narození. Každoročně jsou do Síně slávy pardubického sportu uváděny nové osobnosti, takže i chodník slávy se bude nadále rozšiřovat. Projekt vznikl za podpory Pardubického kraje a Rozvojového fondu Pardubice a. s.

Osobnosti Chodníku slávy

Mezi osobnostmi Chodníku slávy pardubického sportu jsou zařazeni sportovci, trenéři a funkcionáři, kteří byli v průběhu let uvedeni do Síně slávy pardubického sportu při tradičním vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za daný rok. Zároveň je mezi osobnosti zařazeno i 10 nejvýznamnějších sportovních osobností 20. století města Pardubic.

Nejúspěšnější sportovci Pardubicka za rok 2017

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za uplynulý kalendářní rok proběhne 25.1.2018 v KD Hronovická (Hronovická 406, Pardubice) od 18 hodin. Vstupné na slavnostní vyhlášení je zdarma a zájemci jsou srdečně zváni. Tradičně bude vyhlášeno 10 nejúspěšnějších sportovců v kategorii mládeže, 10 dospělých, 2 handicapovaní sportovci, 6 trenérů, 4 družstva mládeže, 2 družstva dospělých a 2 sportovci kategorie masters. Oceněn bude i jeden mimořádný výkon a do síně slávy budou uvedeny 2 osobnosti pardubického sportu .

Nejúspěšnější sportovci Pardubicka za rok 2016

Oceněno bylo celkem 24 jednotlivců, 7 družstev a ceny si odneslo také 6 trenérů. V jednotlivých kategoriích není určováno konečné pořadí. Nových členů se dočkala i Síň slávy Pardubického sportu, do které přibyli vynikající hokejový hráč a trenér Zdeněk Uher a trenér Luboš Bulušek, který se podílel na jediném titulu pardubických basketbalistů v historii. Slavnostního vyhlášení se zúčastnili také náměstci primátora Jakub Rychtecký s Jiřím Rozinkem a dorazila i náměstkyně ministryně školství pro sport Simona Kratochvílová.